Zwrot ulgi za zakup kasy fiskalnej – kiedy może okazać się konieczny?

Kasa fiskalna Novitus Nano E

Przy wyborze urządzenia fiskalnego, dla różnych przedsiębiorców istotne okażą się różne kwestie, to oczywiste. Ale z pewnością jedna będzie ważna dla nich wszystkich – cena. Dlatego bez względu na zakupiony model, każdy z podatników ucieszy się, gdy, po nabyciu kasy lub drukarki, poprawnie przejdzie rejestrację i procedurę instalacyjną, a następnie, zgodnie z prawem, uzyska zwrot części wydanej sumy. Rzadko jednak się mówi o sytuacji, w której zachodzi konieczność zwrotu przysługującej ulgi. A w niektórych przypadkach jest ona dość realna.

Prawidłowa rejestracja oraz instalacja pierwszego zakupionego urządzenia fiskalnego wiąże się z pewną dobrą wiadomością: zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnik ma prawo ubiegać się o zwrot części kwoty wydanej na nabytą technologię. Ustawowo, ulga może wynieść nawet 90%, jednak nie więcej niż 700 zł.

Działalność handlowa to nie tylko „nabijanie na kasę”

Oczywiście, ci, którzy prowadzą przedsiębiorstwa już od dłuższego czasu, doskonale znają prozę zarządzania działalnością handlową. Ale ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją „przygodę” z technologiami sprzedaży, mogą pozostawać przy niektórych, błędnych założeniach.

Choćby takim, że aby wywiązać się z fiskalnych obowiązków, trzeba po prostu zakupić i zacząć używać kasę lub drukarkę fiskalną. Błąd – to nie wystarczy. Wpierw należy ją poprawnie zarejestrować w Urzędzie Skarbowym i zainstalować w miejscu pracy z pomocą uprawnionego serwisanta.

Są też tacy, którzy twierdzą, iż właśnie te działania zamykają powinności względem Ministerstwa Finansów. Ci również się mylą. Sprzedaż towarów i usług na rzecz klientów indywidualnych to bowiem nie tylko wprowadzanie danych i wystawianie paragonów. Wykonywanie raportów dobowych i miesięcznych, właściwe przechowywanie uzupełnionej książki serwisowej oraz kopii wydrukowanych paragonów czy zgłaszanie urządzenia rejestrującego na cykliczne, obowiązkowe przeglądy techniczne – wszystko to należy do nieustannie obowiązkowych zadań podatnika, nieustannie powtarzanych podczas całego okresu użytkowania kasy lub drukarki.

W przypadku nieprzestrzegania pewnych wymogów – np. przekraczania terminów kontroli serwisowych (lub ich zaniechania), oprócz takich konsekwencji, jak możliwa odmowa dalszych napraw i prac konserwacyjnych ze strony firmy opiekującej się urządzeniem, może właśnie dojść do utraty przyznanej wcześniej ulgi.

Nie tylko wtedy, gdy łamiesz przepisy

Sytuacje o negatywnym charakterze nie są jedynym powodem konieczności zwrotu sumy otrzymanej z budżetu państwa. Istnieje jeszcze cały pakiet okoliczności neutralnych, prozaicznych. Zatem, będziemy zmuszeni do podjęcia tego kroku także wtedy, gdy:

  • z takich czy innych względów zaprzestaniemy używania urządzenia fiskalnego
  • podejmiemy decyzję o likwidacji firmy (z którym wiąże się albo odsprzedanie urządzenia rejestrującego serwisantowi przed formalnym zakończeniem działalności, albo realne zlikwidowanie danej kasy bądź drukarki, ze względu na nikłe szanse, że ją sprzedamy)
  • sprzedamy nasze przedsiębiorstwo (chyba, że następny właściciel będzie prowadził sprzedaż towarów i usług na rzecz klientów indywidualnych)

Płatnicy VAT muszą formalnie dokonać zwrotu do 25. dnia miesiąca, następującego po miesiącu (rozliczenie za okres miesięczny) lub kwartale (rozliczenie za kwartał), w którym zaszły okoliczności wymagających podjęcia tego kroku. Zwolnieni z VAT powinni po prostu zrobić to do końca miesiąca następującego po tym, w którym wynikła podobna sytuacja.

1 thought on “Zwrot ulgi za zakup kasy fiskalnej – kiedy może okazać się konieczny?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj właściwe rozwiązanie *