Tag Archives: CRK

CRK, czyli Centralne Repozytorium Kas, jest systemem teleinformatycznym, z którym współpracują urządzenia rejestrujące typu online. Każdy użytkownik takiej technologii sprzedaży musi więc zapewnić jej prawidłowe transmitowanie danych. A czego konkretnie dotyczą informacje przesyłane przez kasy i drukarki fiskalne online? Do CRK (Centralnego Repozytorium Kas) trafiają dane na temat prowadzonej ewidencji sprzedaży oraz ważnych zdarzeń, np. wykonywanych przeglądów technicznych i zmian w zaprogramowanych stawkach VAT.