Tag Archives: system fiskalizacji online

System fiskalizacji online funkcjonuje w naszym kraju od maja 2019 roku. Wówczas ustawodawca wprowadził przepisy dotyczące urządzeń rejestrujących nowego typu oraz Centralnego Repozytorium Kas. A co konkretnie było celem takich zmian? Dzięki ustanowieniu systemu fiskalizacji online Krajowa Administracja Skarbowa zyskała instrumenty, które zapewniają znacznie skuteczniejsze kontrolowanie przedsiębiorców. Centralne Repozytorium Kas umożliwia bowiem gromadzenie i analizowanie danych pochodzących z urządzeń rejestrujących typu online.

Tradycyjna kopia paragonów i elektroniczna kopia paragonów

3 kwestie dotyczące obowiązkowych kopii paragonów

Zagadnienie, którym dzisiaj się zajmiemy, jest dość szczególne. Z jednej strony bowiem chodzi o „sztywny” wymóg, wynikający z obowiązującego prawa, z drugiej zaś – wiąże się on z różnymi rozwiązaniami… Read more »