Tag Archives: Centralne Repozytorium Kas

Centralne Repozytorium Kas funkcjonuje w Polsce od maja 2019 roku. Wspomniany system teleinformatyczny jest wykorzystywany przez organy skarbowe (Krajową Administrację Skarbową) do kontrolowania przedsiębiorców, którzy wykorzystują w swoich firmach urządzenia fiskalne online oraz kasy mające postać oprogramowania. Innymi słowy, uruchomienie Centralnego Repozytorium Kas przyczyniło się m.in. do uszczelnienia polskiego systemu podatkowego. Co więcej, CRK zmniejszyło liczbę przypadkowych kontroli, które są wykonywane przez urzędników.

Nowe obowiązki użytkownika kasy fiskalnej

Co się zmieni w obowiązkach użytkownika kasy fiskalnej?

Użytkownicy urządzeń fiskalnych zapewne wiedzą doskonale, jakie obowiązki towarzyszą rejestrowaniu obrotu. W dużym uproszczeniu można napisać, że wymaga to wystawiania paragonów, przechowywania ich kopii, zlecania przeglądów technicznych (nie rzadziej niż… Read more »