Tag Archives: nowe przepisy fiskalne

W większości przypadków za nowymi przepisami fiskalnymi stoi Ministerstwo Finansów. Przedstawiciele wspomnianego resortu stale przygotowują szereg odrębnych Rozporządzeń czy nowelizacji najważniejszych ustaw, w tym ustawy o VAT. Nowe przepisy fiskalne mogą dotyczyć różnych kwestii, np. obowiązków wynikających z prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych. Odrębne regulacje określają m.in. konieczność stosowania kas rejestrujących.

Terminy instalacji kas fiskalnych online

Instalacja kas online m.in. w restauracjach i salonach fryzjerskich – nowe terminy

Niedawno na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Wprowadzenie… Read more »