Instalacja kas online m.in. w restauracjach i salonach fryzjerskich – nowe terminy

Terminy instalacji kas fiskalnych online

Niedawno na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Wprowadzenie wspomnianych przepisów będzie równoznaczne ze zmianą harmonogramu obowiązkowej instalacji urządzeń fiskalnych online. Warto przypomnieć, że taką koniecznością są objęte m.in. restauracje, hotele, salony fryzjerskie i placówki medyczne.

Z czego wynika późniejsza wymiana urządzeń fiskalnych?

Obowiązkowa instalacja kasy rejestrującej online w przypadku większości przedsiębiorstw oznacza konieczność wymiany dotychczasowego urządzenia fiskalnego. Pomimo częściowej refundacji kosztów z budżetu państwa, nadal wiąże się to z dodatkowymi wydatkami dla przedsiębiorstwa. Natomiast podmioty zobligowane do instalacji kas online w ogromnej większości musiały się zmagać z utrudnieniami wynikającymi z epidemii koronawirusa w Polsce. Niektóre firmy zostały przecież zmuszone do całkowitego wstrzymania obsługi klientów, ponosząc tym samym dotkliwe straty finansowe. W takich okolicznościach Ministerstwo Finansów zdecydowało się na przesunięcie terminów wymiany urządzeń fiskalnych starego typu (offline). Stąd właśnie wspomniane we wstępie Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

I grupa podatników – instalacja kasy online do 1 stycznia 2021 roku

Pierwsza grupa podatników, do której zaliczali się m.in. właściciele warsztatów samochodowych, zainstalowała już kasy online. W ich przypadku trzeba było to zrobić najpóźniej do 1 stycznia 2020 roku. W kolejnej, drugiej grupie znajdują się usługi związane z wyżywieniem (stacjonarne lokale gastronomiczne), zakwaterowaniem krótkotrwałym (hotele, hostele, motele, pensjonaty) oraz sprzedażą środków opałowych, m.in. węgla. Firmy te miały pierwotnie zacząć korzystać z kas fiskalnych online najpóźniej od 1 lipca 2020 roku. Na skutek wprowadzonych zmian, obowiązek ten zostanie przesunięty o pół roku. Nowa, obowiązkowa data wymiany urządzenia, funkcjonująca w przypadku II grupy podatników, to 1 stycznia 2021 roku.

III grupa podatników – instalacja kasy online do 1 lipca 2020 roku

W III grupie podatników znalazły się podmioty, które świadczą różnego rodzaju usługi: fryzjerskie i kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, prawnicze, medyczne oraz w zakresie wstępu do placówek typu fitness. Wszystkie wspomniane działalności miały zainstalować kasy fiskalne online do końca 2020 roku. Jednak w ich przypadku również dojdzie do półrocznego przesunięcia ostatecznego terminu. Po przyjęciu nowego Rozporządzenia MF, datą obowiązkowego wdrożenia urządzenia online będzie 1 lipca 2021 roku.

Przepisy przygotowywane przez Ministerstwo Finansów można sprawdzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

1 thought on “Instalacja kas online m.in. w restauracjach i salonach fryzjerskich – nowe terminy

  1. Mateusz

    W pewnym momencie stało się oczywiste, że dojdzie do przesunięcia. Dobrze, że informujecie o nowych regulacjach i postępach prac w tym temacie, dobra robota! pozdrawiam

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj właściwe rozwiązanie *