Tag Archives: wymiana kas fiskalnych

Wymiana kas fiskalnych zostanie szczegółowo zdefiniowana w znowelizowanej ustawie o podatku od towarów i usług. Ten akt prawny wskaże nie tylko branże objęte takim obowiązkiem, ale także ostateczne terminy wdrożenia urządzeń rejestrujących online. W rezultacie, proces wcześniejszego wymieniania dotychczasowych kas fiskalnych rozpocznie się już w 2018 roku – w branży motoryzacyjnej.

Terminy instalacji kas fiskalnych online

Instalacja kas online m.in. w restauracjach i salonach fryzjerskich – nowe terminy

Niedawno na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Wprowadzenie… Read more »

Zmiany w uldze za kasę fiskalną

Zmiany w uldze za pierwszą kasę fiskalną. Kto w przyszłości otrzyma refundację?

Polskie przepisy fiskalne umożliwiają każdemu przedsiębiorcy, który wdraża pierwszą kasę rejestrującą, odzyskanie części kosztów z tym związanych. W przyszłości dojdzie jednak do sporych zmian w regulacjach prawnych, a konkretnie –… Read more »