Tag Archives: przepisy fiskalne

Przepisy fiskalne to zbiór praw i obowiązków, o których muszą pamiętać przedsiębiorcy działający w Polsce. Z punktu widzenia wielu firm niezwykle istotna jest ustawa o podatku od towarów i usług. Nie można jednak zapominać o tym, że mnóstwo bardziej szczegółowych przepisów znajduje się np. w odrębnych Rozporządzeniach. Dobrym przykładem są regulacje dotyczące kas rejestrujących. Ustawa o VAT zawiera ogólne przepisy, natomiast ich rozwinięciem są poszczególne Rozporządzenia Ministra Finansów.

Procedura instalacji kasy fiskalnej

Z jakich procedur składa się instalacja kasy fiskalnej?

Instalacja urządzenia rejestrującego to zbiór czynności, które zostały szczegółowo zdefiniowane w polskich przepisach fiskalnych. Obecnie kwestię te reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku. We wspomnianym akcie prawnym… Read more »