Tag Archives: wymogi techniczne dla kas online

Wymogi techniczne dla kas online stanowią zbiór warunków i kryteriów, które muszą spełniać wspomniane urządzenia fiskalne. Regulacje w tej sprawie można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 28 maja 2018 roku. W wymogach technicznych dla kas online zdefiniowano m.in. połączenie takich modeli z Centralnym Repozytorium Kas (CKR). Rozporządzenie techniczne określiło również sposób emitowania i przesyłania elektronicznych paragonów fiskalnych.

Kasy fiskalne online - wymogi techniczne

Jakie wymogi techniczne będą musiały spełniać kasy fiskalne online?

System kas fiskalnych online to obecnie temat numer jeden w branży technologii sprzedaży. Informacje na temat nowych urządzeń rejestrujących oraz zmienionych regulacji prawnych są również istotne z punktu widzenia polskich… Read more »