Tag Archives: system kas online

System kas online będzie oznaczał m.in. unowocześnienie obrotu gospodarczego w Polsce. Przedsiębiorcy zaczną bowiem korzystać z urządzeń fiskalnych, które zagwarantują wystawianie i przesyłanie cyfrowych paragonów. Ponadto, kasy funkcjonujące w ramach systemu online zaczną przesyłać dane do Centralnego Repozytorium Kas. W ten sposób organy skarbowe zyskają łatwy dostęp do informacji na temat sprzedaży prowadzonej na rzecz osób fizycznych.

Kasy fiskalne online - wymogi techniczne

Jakie wymogi techniczne będą musiały spełniać kasy fiskalne online?

System kas fiskalnych online to obecnie temat numer jeden w branży technologii sprzedaży. Informacje na temat nowych urządzeń rejestrujących oraz zmienionych regulacji prawnych są również istotne z punktu widzenia polskich… Read more »

Nowe obowiązki użytkownika kasy fiskalnej

Co się zmieni w obowiązkach użytkownika kasy fiskalnej?

Użytkownicy urządzeń fiskalnych zapewne wiedzą doskonale, jakie obowiązki towarzyszą rejestrowaniu obrotu. W dużym uproszczeniu można napisać, że wymaga to wystawiania paragonów, przechowywania ich kopii, zlecania przeglądów technicznych (nie rzadziej niż… Read more »