Tag Archives: kara za brak przeglądu kasy

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, zwana również „ustawą o kasach online”, wprowadzi m.in. karę za brak przeglądu technicznego. Jak wiadomo, taka kontrola urządzenia rejestrującego musi się odbywać nie rzadziej niż co 2 lata. Podatnik powinien ją zlecić serwisowi swojej kasy fiskalnej. Jeśli w przyszłości tego nie zrobi, a urzędnicy wykryją takie złamanie funkcjonujących przepisów, kara za brak przeglądu technicznego wyniesie 300 zł. Nałoży ją naczelnik Urzędu Skarbowego – właściwego dla danej działalności gospodarczej.

Czym jest przegląd kasy fiskalnej?

Przegląd techniczny kasy – o co chodzi w tym obowiązku podatnika?

Podatnicy często mogą spotkać się ze stwierdzeniem, że muszą wykonywać przeglądy techniczne swoich urządzeń fiskalnych. Warto jednak podkreślić, iż przedsiębiorca nie może samodzielnie przeprowadzić takiej kontroli kasy czy drukarki rejestrującej…. Read more »