Tag Archives: przegląd kasy fiskalnej

Przegląd kasy fiskalnej, która jest wykorzystywana przez podatnika do prowadzenia ewidencji sprzedaży, musi być przeprowadzany minimum raz na 2 lata. Taka konieczność wynika z funkcjonujących w Polsce przepisów (Rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku). Osobną kwestią jest to, że przedsiębiorca nie wykonuje samodzielne przeglądu swojej kasy fiskalnej. Taka kontrola urządzenia powinna zostać zlecona serwisowi urządzeń rejestrujących.

Czym jest przegląd kasy fiskalnej?

Przegląd techniczny kasy – o co chodzi w tym obowiązku podatnika?

Podatnicy często mogą spotkać się ze stwierdzeniem, że muszą wykonywać przeglądy techniczne swoich urządzeń fiskalnych. Warto jednak podkreślić, iż przedsiębiorca nie może samodzielnie przeprowadzić takiej kontroli kasy czy drukarki rejestrującej…. Read more »