Tag Archives: książka serwisowa kasy fiskalnej

Czym jest książka serwisowa, którą podatnik otrzyma wraz z zakupioną kasą fiskalną? W takiej dokumentacji znajdziemy przede wszystkim kluczowe informacje na temat danego urządzenia rejestrującego, jego producenta oraz właściciela. Na tym jednak nie koniec. Z biegiem lat, do książki serwisowej kasy fiskalnej będą wpisywane m.in. adnotacje na temat wykonywanych przeglądów technicznych. Dlatego też podatnik jest zobligowany do przechowywania takiej dokumentacji przez cały okres stosowania swojego urządzenia rejestrującego.

Czym jest przegląd kasy fiskalnej?

Przegląd techniczny kasy – o co chodzi w tym obowiązku podatnika?

Podatnicy często mogą spotkać się ze stwierdzeniem, że muszą wykonywać przeglądy techniczne swoich urządzeń fiskalnych. Warto jednak podkreślić, iż przedsiębiorca nie może samodzielnie przeprowadzić takiej kontroli kasy czy drukarki rejestrującej…. Read more »

Kasa rejestrująca Posnet Revo

4 pytania o książkę serwisową urządzenia fiskalnego

Książka serwisowa, dołączana do każdej kasy i drukarki fiskalnej, z pewnością nie należy do przedmiotów, które przedsiębiorca może pominąć w uwadze. Wręcz przeciwnie – to dokument odgrywający naprawdę istotną rolę… Read more »