Co się zmieni w obowiązkach użytkownika kasy fiskalnej?

Nowe obowiązki użytkownika kasy fiskalnej

Użytkownicy urządzeń fiskalnych zapewne wiedzą doskonale, jakie obowiązki towarzyszą rejestrowaniu obrotu. W dużym uproszczeniu można napisać, że wymaga to wystawiania paragonów, przechowywania ich kopii, zlecania przeglądów technicznych (nie rzadziej niż co 2 lata), wykonywania raportów dobowych i miesięcznych oraz archiwizowania książki serwisowej. Co w tej kwestii zmieni system kas fiskalnych online?

Dwie formy paragonów: papierowe i cyfrowe

Wystawianie i wydawanie paragonów fiskalnych to podstawowy obowiązek, który wynika ze stosowania kasy rejestrującej. Przedsiębiorcy muszą poświadczać w ten sposób sprzedaż dokonywaną na rzecz klientów indywidualnych. I obowiązek ten oczywiście nie zniknie po pojawieniu się w polskich firmach urządzeń fiskalnych online. Niemniej, użytkownicy tych kas będą musieli pamiętać o tym, że zaoferują one również zrealizowanie i przesłanie paragonu w formie elektronicznej. Dowód sprzedaży tego typu będzie zaś trzeba „wydać” wtedy, gdy nabywca towaru lub usługi o to poprosi. Następnie e-paragon fiskalny trafi na adres e-mail klienta (za pośrednictwem zabezpieczonego systemu dystrybucji tych dokumentów).

Transmisja danych do Centralnego Repozytorium Kas

Warto przypomnieć, że urządzenia fiskalne nowego typu, które już niedługo zaczną być wdrażane w polskich firmach, będą przesyłały mnóstwo danych do Centralnego Repozytorium Kas. W ten sposób organy skarbowe zyskają nowoczesne narzędzie analityczne, zapewniające sprawne kontrolowanie działań podejmowanych przez podatników. Równocześnie jednak, to przedsiębiorcy będą musieli zadbać o to, aby transmisja ważnych informacji, dotyczących m.in. rejestrowanych transakcji sprzedaży, odbywała się w odpowiednich odstępach czasowych. Sam proces przesyłania danych ma być oczywiście automatyczny.

Inne zmiany systemowe

Zmiany spowodowane ustanowieniem systemu online obejmą nie tylko czynności związane z prowadzeniem ewidencji, ale też samą instalację urządzenia rejestrującego. Już w czasie fiskalizacji model nowego typu nawiąże połączenie z Centralnym Repozytorium Kas. Ponadto, urządzenie otrzyma wtedy indywidualny numer ewidencyjny. Jeżeli zaś chodzi o obowiązki podatnika, nie będzie już trzeba zawiadamiać Urzędu Skarbowego o tym, że kasa została uruchomiona w trybie fiskalnym.

Osobną kwestią jest to, że w dalszej perspektywie ustawodawca planuje zobligowanie część przedsiębiorców do korzystania z technologii, która zagwarantuje przyjmowanie płatności elektronicznych. Regulacje te mają się przyczynić do zwiększenia znaczenia obrotu bezgotówkowego w Polsce. Z punktu widzenia użytkownika kasy fiskalnej online będzie to o tyle łatwiejsze, że wspomniane urządzenie już w standardzie zapewni komunikację z terminalem płatniczym.

1 thought on “Co się zmieni w obowiązkach użytkownika kasy fiskalnej?

  1. Mango

    Ciekawi mnie to, kiedy dojdzie co całkowitej rezygnacji z papierowych paragonów 🙂 wygodniej by było no i koszty eksploatacji urządzenia jeszcze mniejsze 😀

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj właściwe rozwiązanie *